Изборник Затворити

Управљање отпадом

 • Комплетне услуге из области управљања отпадом у складу са важећим прописима Републике Србије и међунаредним стандардима
 • Израда плана управљања отпадом
 • Саветовање клијената у примени хијерархије управљања отпадом
 • Израда радних планова управљања отпадом
 • Израда документације за добијање дозволе за управљање отпадом:
  Дозволе за сакупљање и транспорт отпада
  Дозволе за складиштење отпада
  Дозволе за третман отпада
 • Помоћ при изради интерних процедура