Izbornik Zatvoriti

Upravljanje hemikalijama

  • Kompletne usluge savetnika za hemikalije
  • Izrada bezbednosnih listova hemikalija – usaglašavanje sa važećim propisima Republike Srbije
  • Izrada uputstava za rukovanje opasnima hemikalijama u skladu sa aktivnostima klijenta
  • Izrada dosije za upis hemikalija u Registar hemikalija
  • Priprema dokumentacije neophodne za izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija i korišćenje naročito opasnih hemikalija
  • Formiranje zakonski obaveznih evidencija iz oblasti upravljanja hemikalija
  • Registracija biocidnih proizvoda
  • Saradnja sa nadležnim Ministarstvom
  • Saradnja sa nadležnim inspekcijskim organima
  • Pomoć pri izradi internih procedura