Изборник Затворити

Управљање хемикалијама

  • Комплетне услуге саветника за хемикалије
  • Израда безбедносних листова хемикалија – усаглашавање са важећим прописима Републике Србије
  • Израда упутстава за руковање опаснима хемикалијама у складу са активностима клијента
  • Израда досије за упис хемикалија у Регистар хемикалија
  • Припрема документације неопходне за издавање дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија и коришћење нарочито опасних хемикалија
  • Формирање законски обавезних евиденција из области управљања хемикалија
  • Регистрација биоцидних производа
  • Сарадња са надлежним Министарством
  • Сарадња са надлежним инспекцијским органима
  • Помоћ при изради интерних процедура