Изборник Затворити

Стручни преводи и помоћ у склапању уговора

Ова услуга је покренута са циљем пружања стручних превода из области заштите животне средине, безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, с обзиром да класични преводиоци, због непознавања стручних израза, нису у могућности да пруже услуге превођења који би задовољио потребан висок ниво.

Са друге стране, уколико је вашој компанији неопходна помоћ при укључивању сегмената из области заштите животне средине, безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, у циљу заштите вашег пословања, ЕРИА вам може бити кључни партнер.