Изборник Затворити

Стандарди

Нудимо пуну подршку приликом увођења ISO стандарда и приликом припреме процеса ресертификације:

  1. ISO 9001:2015 Систем менаџмента квалитета
  2. ISO 14001: 2015 Систем менаџмента животном средином
  3. ISO 50001:2018 Систем менаџмента енергијом
  4. ISO 45001:2018 Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду