Изборник Затворити

Провере усаглашености пословања

Екстерна провера пословања од стране стручних лица једна је од основних средстава које помаже компанији да напредује.

Извештај са екстерне контроле пружа информације о степену усклађености пословања, из области заштите животне, безбедности и здравља. Ваша компаније добија јасан и недвосмислен извештај који садржи листу неусаглашености, али и јасне смернице за њихово уклањање у циљу побољшања пословања.

Сматрамо да је недовољно да се само пронађу неусаглашености, уколико се при томе, не дефинишу кораци који ће неусаглашености у потпуности отклонити.