Изборник Затворити

Процене ризика

Процене ризика се спроводе ради идентификовања нивоа ризика који неки процес са собом носи, укључујући дефинисање мера за отклањење или контролу ризика, и израду акционих планова за свођење ризика на најмању могућу меру.

Нудимо свеобухватне процене ризика процеса и пословања, које повезују области заштите животне средине, безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара.

Постоји заиста много метода и методологија процена ризика. Уколико нисте сигурни коју да примените, обратите нам се како бисмо заједничким снагама одабрали одговарајућу методу за вашу компанију, урадили процену и преко акционих планова дефинисали мере за побољшање учинка, квалитета пословања и свођења ризика на најмању могућу меру.