Izbornik Zatvoriti

Procena uticaja na životnu sredinu

Tehnike i tehnologije se ubrzano menjaju, ali zaštita životne sredine sve više dobija mesto koje zaslužuje. Ukoliko se suočite sa činjenicom, da se za aktivnosti vašeg poslovanja zahteva i dokument Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, mi vam možemo pomoći da dobijete saglasnost na dokument, koji ćete aktivno koristiti i u kojem će biti jasno definisani zahtevi kojih će vaša kompanija morati da se pridržava u cilju sprovođenja svih zakonskih mera.

Postupak procene uticaja na životnu sredinu, najčešće polazi od tri osnovna koraka, koja čine:

    1. Izrada zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja za projekte
    2. Izrada zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja
    3. Izrada dokumenta o proceni uticaja na životnu sredinu

Proces može trajati i po nekoliko meseci, zato je neophodno da odaberete partnera, koji će aktivno komunicirati sa nadležnim organima, do okončanja postupka, odnosno do dobijanja Saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.