Изборник Затворити

Процена утицаја на животну средину

Технике и технологије се убрзано мењају, али заштита животне средине све више добија место које заслужује. Уколико се суочите са чињеницом, да се за активности вашег пословања захтева и документ Студија о процени утицаја на животну средину, ми вам можемо помоћи да добијете сагласност на документ, који ћете активно користити и у којем ће бити јасно дефинисани захтеви којих ће ваша компанија морати да се придржава у циљу спровођења свих законских мера.

Поступак процене утицаја на животну средину, најчешће полази од три основна корака, која чине:

    1. Израда захтева за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте
    2. Израда захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
    3. Израда документа о процени утицаја на животну средину

Процес може трајати и по неколико месеци, зато је неопходно да одаберете партнера, који ће активно комуницирати са надлежним органима, до окончања поступка, односно до добијања Сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.