Изборник Затворити

Обуке запослених

Циљ обуке коју спроводи компанија ЕРИА, није само испуњавање захтева прописа или стандарда, већ мењање свести и запослених и руководиоца. Чврсто верујемо, да се само променом свести и једних и других, пословање компаније може побољшати и континуално одржати.

Проверите зашто су наше обуке другачије од стандардних обука које се спроводе.

Организујемо обуке из следећих области:

    • Обуке из области заштите животне средине
    • Обуке из области процена ризика
    • Обуке за безбедно руковање хемикалија на радом месту
    • Обуке из области управљања отпадом
    • Помоћ при организовању вежби за реаговање запослених у случају свих ризичних ситуација