Изборник Затворити

Извештавање за НРИЗ и ЛРИЗ

НРИЗ = Национални регистар извора загађења

ЛРИЗ = Локални регистар извора загађења

Припрема извештаја за национални и локални регистар загађења
Помоћ при достављању извештаја за производе који након употребе постају посебни токови отпада
Помоћ при достављању извештаја Агенцији за заштиту животне средине
Помоћ при достављању извештаја Министарству за заштиту животне средине
Помоћ при достављању извештаја Локалној самоуправи