Изборник Затворити

Дозволе

Уколико вам је неопходна помоћ у раду са републичким и локалним властима за заштиту животне средине по питањима која се односе на еколошке дозволе, ми вам можемо помоћи од почетне фазе до фазе исходовања дозволе.